Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

°C-ute - Aitai aitai aitai na (Single v)

Trang bìa phiên bản Single V của "Aitai Aitai Aitai na" °C-ute, đã được công bố dự kiến ngày 19 tháng 9, 2012.

Prochaines sorties/Next releases. Prochaines sorties/Next releases. Prochaines sorties/Next releases.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét