Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Buono! - clips vol.2 + Berikyuu - Chou happy song

Buono! - clips vol.2 (cover)
Dự kiến ngày 29 tháng 8, được tiết lộ trên natalie.mu. DVD bao gồm MV "Never Gonna Stop"
Berikyuu - Chou happy song (single v)
Dự kiến ngày 22 tháng 8  
1. Chou HAPPY SONG (MV)
2. Chou HAPPY SONG (Another ver.)
3. Making-of
berikyuu - chou happy song (single v)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét