Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Buono! - Pizza-la presents buono! delivery live 2012 (goods)

Concert tour mới của Buono! 25 tháng 8, 15:00 ở Yokohama BLITZ. PIZZA-LA Presents Buono! Delivery LIVE 2012 ~Ai wo Otodoke!~ được tiết lộ trên UF-ONLINE. buono! - pizza-la presents buono! delivery live 2012 (goods)buono! - pizza-la presents buono! delivery live 2012 (goods)buono! - pizza-la presents buono! delivery live 2012 (goods)buono! - pizza-la presents buono! delivery live 2012 (goods)
buono! - pizza-la presents buono! delivery live 2012 (goods)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét