Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

『Hello! Channel』 Vol.9 (PHOTO) + 2nd mini-album 『SHERBET』 (BIGGER PROFILE)

『Hello! Channel』 Vol.9 (PHOTO)
2nd mini-album『SHERBET』(BIGGER PROFILE)
 Credit: H!O

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét