Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Airi's doing goods promotion + Infos about the Hello! Pro time Volume 13 Dvd.

http://www.youtube.com/user/UFfanclub/videos
YouTube channel UFfanclub
Hello! Pro Time the DVD Volume 13
Airi, Mano, Okai Chisato, Tokunaga Chinami, Hagiwara Mai 
Trang bìa 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét