Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Previews of °C-ute's second Alo-Hello Photobook.

Hai tấm hình đến từ Alo-Hello! 2 được tiết lộ trên Amazon và HMV.
aperçus du deuxième photobook alo-hello des °c-ute | previews of °c-ute's second alo-hello photobook.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét