Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Informations about °C-ute - Alo-Hello! 2

Previews của Alo-Hello! 2, New DVD của °C-ute (và Blu-Ray), phát hành chính thức 
ngày 11 tháng 7,  cả tracklist.

Previews
Tracklist
DVD :
 aperçus du dvd alo-hello des °c-ute | previews of °c-ute's alo-hello dvd.
Blu-Ray : 
aperçus du dvd alo-hello des °c-ute | previews of °c-ute's alo-hello dvd.
Tracklist:
1. Inizio

2. Pancake
3. Riprese nella casa
4. Gara di salti
5. Riprese nella spiaggia
6. Battaglia
7. Fattoria
8. Video intervista
9. Kimi Chari (Sunset Ver.) 

Credit: H!O

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét