Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

S/mileage covering °C-ute

Cho single sắp tới Suki yo, Junjou Hankouki được công bố ngày 11 tháng 8, S/Mileage, bao gồm single mới nhất của °C-ute Kimi Chari.  Bản version của họ có vẻ sẽ là theme song cho movie, theo như bài đăng của hollywoodchanneljp shows. 

[Trailer Movie] Kaidan Shin Mimibukuro – Igyou“!!! (S/mileage)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét