Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Berikyuu's photobook - Airiin wani_UTB (08/06 TWITTER)

Berikyuu's photobook Tựa đề của photobook để kỷ niệm Hello! Project Kids lần thứ 10 đã được tiết lộ. RIVAL~12少女の10年物語~(RIVAL ~ 12 shoujo no 10nen monogatari ; RIVAL ~ câu chuyện 10 năm của 12 cô gái). Bìa cũng đã được công bố trên Wanibooks.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét