Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Berikyuu in a magazine - Covers of the alo-hello! 2

Berikyuu in a magazine
Để đẩy mạnh single mới, Berikyuu sẽ xuất hiện trong tạp chí GIRL'S STAR ngày 30 tháng 6. Họ sẽ được đặt ở trên trang bìa và poster, nhưng cũng là chủ đề chính của tạp chí. Một mẫu hình đã được tiết lộ trên Amazon.
Amazon.co.jp: GIRL'S STAR (グライドメディアムック83)
Covers of the alo-hello! 2
Bao gồm các phiên bản khác nhau của °C-ute's Alo-Hello! 2 đã được công bố chính thức trên web  Hello! Project. Họ đã lên kế hoạch cho ngày 11 tháng 7, 2012.
DVD ハロー!プロジェクト オフィシャルサイト
Blu-Ray ハロー!プロジェクト オフィシャルサイト

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét