Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

BOMB + Bumped + UTB+ & Top Yell 06.09.2012 + DVD「℃-ute Days 3」

Scans du Top Yell sorti le 06 Septembre 2012Scans du Top Yell sorti le 06 Septembre 2012 (Octobre 2012)Scans du Top Yell sorti le 06 Septembre 2012 (Octobre 2012)Scans du Top Yell sorti le 06 Septembre 2012 (Octobre 2012)
Credit: H!O

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét