Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

℃-ute Concert Tour 2012 Fuyu ~Shinsei Naru Pentagram~ + Hello! Project Shop (10-11.11.2012)

Tickets de la nouvelle tournée des °C-ute
Tickets de la nouvelle tournée des °C-ute
Photos du Hello! Project Shop (10.11.2012)Photos du Hello! Project Shop (10.11.2012)Photos du Hello! Project Shop (10.11.2012)Photos du Hello! Project Shop (10.11.2012)
Photos du Hello! Project Shop (11.11.2012)Photos du Hello! Project Shop (11.11.2012)
Credit: airisuzukifrance

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét