Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Crazy Kanzen na Otona

(CD Japan) Single thứ 21 của °C-ute đã được xác nhận. Crazy Kanzen na Otona - Ngày 3 tháng 4
Một số phiên bản đã được công bố:
• Regular Edition (CD) - ¥ 1000
Tracklist: Unknown
Nouvelle tournée de Buono! annoncée en DVD & Blu-Ray
• Limited Edition A (CD + DVD) - ¥ 1700
Tracklist: Unknown
DVD:
1. Crazy Kanzen na Otona (MV)
2. Kanashiki Heaven (Suzuki Airi solo ver.)
3. Kanashiki Heaven (Okai Chisato solo ver.)
Nouvelle tournée de Buono! annoncée en DVD & Blu-Ray
• Limited Edition B (CD + DVD) - ¥ 1600
Tracklist: Unknown
DVD:
1. Crazy Kanzen na Otona (MV)
2. Crazy Kanzen na Otona (MV Another ver.)
Nouvelle tournée de Buono! annoncée en DVD & Blu-Ray
• Limited Edition C (CD + DVD) - ¥ 1600
Tracklist: Unknown
DVD:
1. Crazy Kanzen na Otona (MV)
2. Crazy Kanzen na Otona (MV Another ver.)
Nouvelle tournée de Buono! annoncée en DVD & Blu-Ray
• D Limited Edition (CD) - ¥ 1000
Tracklist: Unknown
Nouvelle tournée de Buono! annoncée en DVD & Blu-Ray
• E Limited Edition (CD) - ¥ 1000
Tracklist: Unknown
Nouvelle tournée de Buono! annoncée en DVD & Blu-Ray

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét