Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

News - Airiin

Airi Suzuki đã vào trường Đại học Keio (Một trong những trường Đại học hàng đầu của Nhật) về Faculty of Science and Technology và Deparment of Information and Computer Science.
Mọi người gọi gái là "honor student idol".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét