Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

SATOYAMA (里山)

Official announcement of the 『Dia Ladyー』(Diamond Lady) unit
Suzuki Airi and Sugaya Risako will form a new unit :
『Dia Ladyー』(Diamond Lady)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét