Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Photo Twitter @wani_UTB (29.12.2012)

Suzuki Airi Perfect Book『Airi-aL』in Fukuya Shouten Kobe (11:00〜)
Fukuya Shouten Canal City (18:00〜)‼
Photo provenant du Twitter @wani_UTB (29.12.2012)
Photo provenant du Twitter @wani_UTB (29.12.2012)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét